Zde Vám nabízíme přehled nejčastějších golfových pojmů, které se při hře používají.

Pro přehlednost jsme je rozdělili do několika kategorií: