Všestranný kroužek po děti ve věku od 4 – 17 let

 • Pohybový kroužek pro děti zahrnující gymnastické (aerobik, tanec, gymnastika) a atletické aktivity, dynamické hry, posilování a další sporty pro rozvoj základních motorických schopností a dovedností.
 • Věkové kategorie  4 – 7 let, 8 – 11 let, 12 – 17 let.
 • Je možné chodit jeden nebo dva dny v týdnu (dle rozvrhu), ale POZOR kapacita je omezena!
 • Platby se provádí 3x do roka, aby se částka více rozdělila.

 Rozvrh

15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00
Pondělí 8-11 let 12-17 let
Čtvrtek 4-7 let 8-11 let 12-17 let

Tréninky pokračují v rozložení a účasti jako minulý rok. V případě uvolnění kapacity je možné po domluvě s lektorkou navštívit ukázkovou hodinu a poté učinit přihlášení přes náš systém.

V případě zájmu o navštěvování tréninků doporučujeme tento postup :

1. Domluvte si na kontaktním čísle či emailu (pohybovky@sporteden.cz ,tel.: 736 666 322) bezplatnou zkušební trénikovou hodinu.

2. Prostudujte si organizační řád klubu – Organizační řád Dětské pohybovky , který řeší všechny situace, kdy tréninková hodina neproběhne dle plánu (nemoc dítěte či trenéra, déšť atd.) a s nímž vyslovujete souhlas na přihlášce.

3. Vyplnění on-line registrace zde: Dětské pohybovky

4. Uhrazení členských příspěvků, dle informací níže pod přiděleným ID (Identifikační číslo, naleznete na přihlášce)

Platbu můžete poukázat na účet:

č.ú:107-8218580227/0100

v.s: ID (Identifikační číslo, naleznete na přihlášce)

nebo zaplatit hotově nebo kartou na recepci našeho sportovního centra.

Ceník

a) 1 tréninková jednotka týdně:

Období Termín Částka Platba do
Podzim 1. září – 31. prosince 1 200 Kč 12.9
Zima 1. leden – 31. březen 1 000 Kč 20.1
Jaro 1. duben – 30. červen 1 000 Kč 31.3

b) 2 tréninkové jednotky týdně:

Období Termín Částka Platba do
Podzim 1. září – 31. prosince 2 200 Kč 12.9
Zima 1. leden – 31. březen 1 800 Kč 20.1
Jaro 1. duben – 30. červen 1 800 Kč 31.3

Náš kroužek

 • Naše dětské kroužky nabízejí všestrannou pohybovou přípravu, rozvíjející sílu, vytrvalost, rychlost a obratnost.
 • Zaměřují se na správné protažení a zpevnění také zařazením kompenzačních cvičení (zdravotní cvičení, dechová cvičení, relaxační cvičení, psychomotorická cvičení, jógu).
 • Dětem nabízíme program složený ze sportovních aktivit vedených kvalifikovanými trenéry.
 • Zaměřujeme se hlavně na zážitkovou formu a neposuzujeme výkonnost, aby se v dětech vybudoval kladný vztah ke sportu a ten se stal součástí jejich životů.
 • Kroužek je vhodný pro každé dítě.

Kdo lekce vede

Lekce vedou kvalifikovaní trenéři převážně z řad studentů a absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu a Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Všichni prošli kurzem první pomoci.

Praktické informace

 • S sebou na lekci děti potřebují sportovní oblečení na ven i dovnitř (sálovou obuv), láhev na vodu.
 • Lekce není možné nahrazovat.
 • Po řádně omluvených lekcích je možná sleva z kurzovného.