Níže naleznete ceník našeho fitness centra

Jednotlivé vstupy

v ceně je zahrnut vstup do prostoru fitness centra v daném časovém horizontu, využití šaten a sprch, možnost vlastního pití a občerstvení

Druh vstupu Čas Doba platnosti Cena
Jednorázový vstup 07:00 – 15:00 bez omezení 80 Kč
Jednorázový vstup 15:00 – 21:00 bez omezení 100 Kč
Poukaz 10 vstupů 07:00 – 21:00 2 měsíce 900 Kč

V případě zájmu o návštěvu sportovního centra v čase 7:00 – 9:00 hod. je nutné tuto návštěvu domluvit s recepcí minimálně 24 hod. předem.

Druhy členství

v ceně je zahrnut vstup do prostoru fitness centra po libovolnou dobu, využití šaten a sprch, možnost vlastního pití a občerstvení, u ročního členství jako bonus možnost využítí 1× měsíčně základního měření na stroji Inbody.

Druh vstupu Doba platnosti Cena
Měsíční členství 1 měsíc 1000 Kč/měsíc
Roční členství s měsíční platbou* 1 rok 850 Kč/ měsíc*
Roční členství s jednorázovou platbou 1 rok 8900 Kč/ rok

(*) v případě předčasného ukončení členství je klient povinen doplatit částku odpovídající platbě 12 měsíců

Ceny trenérů

v ceně je zahrnut poplatek za služby trenéra v uvedeném časovém horizontu. Cena neobsahuje poplatek za vstup do prostoru fitness centra.

Trénink je možné zrušit nejpozději 24h předem. V případě pozdějšího zrušení nebo neomluvení se bude účtován stornopoplatek ve výši 100%

Časový interval Počet osob Cena
1 hod. 1 osoba 550 Kč/ hod.
1 hod. 2 osoby 700 Kč/ hod.
Poukaz 10 hod. 1 osoba 5000 Kč/ 10 hod.
Poukaz 10 hod. 2 osoby 6000 Kč/ 10 hod.

Powerplate

v ceně je zahrnut poplatek za využití stroje Powerplate a případně poplatek za služby trenéra v uvedeném časovém horizontu.

Časový interval Počet osob Cena
30 min. s trenérem 1 osoba 250 Kč/ 30 min.
30 min. bez trenéra* 1 osoba 150 Kč/ 30 min.
Poukaz 10 lekcí s trenérem 1 osoba 2000 Kč/ 10 lekcí
Poukaz 10 lekcí bez trenéra* 1 osoba 1200 Kč/ 10 lekcí

(*) v případě zájmu o využívání stroje Powerplate bez trenéra, je třeba absolvovat min. 3 lekce s trenérem. Dále souhlas trenéra, že zájemce je schopen sám cvičit na stroji Powerplate a dále je třeba na recepci sportovního centra vyplnit prohlášení o možnosti samostatného cvičení na stroji Powerplate.

Analýza na stroji Inbody

cena obsahuje poplatek za změření a zpracování výsledků strojem Inbody dle požadovaného rozsahu, asistenci odpovědné osoby nebo trenéra.

Druh analýzy Cena Orientační čas
Základní analýza* 200 Kč cca 10 min.
Komplexní analýza* 500 Kč cca 30 min.

(*) Co vše je obsahem základní a komplexní analýzy naleznete
v záložce Fitness, analyza-inbody