Cena za hodinu (hrací hodina trvá 55 minut)

Pondělí-Pátek So, Ne, Svátek
9:00–15:00 15:00–21:00 9:00–21:00
280 Kč 320 Kč 320 Kč

Půjčení vybavení:

Cena za hodinu

Druh vybavení Cena
Badmintonová raketa 50 Kč/ks

Upozornění: Badmintonové míčky nepůjčujeme (spotřební zboží)