Naše centrum nabízí několik možností, jak se zarezervovat. Pro klienty, kteří se nechtějí nijak vázat ani nám nechtějí poskytovat žádné údaje, až po stálé klienty nebo členy, kteří uzavřou s naším centrem „Smlouvu o využívání služeb sportovního centra“ a obdrží naší členskou kartu, se kterou získávají spousty výhod.

Klient, který není nijak vázán:

smí využívat pouze rezervace osobní, telefonické nebo emailem a má možnost si udělat pouze jednu rezervaci a to pouze na 7 dní dopředu. V případě, že svou službu nevyužije, připočte se mu stornopoplatek a další rezervace mu bude povolena až po vyrovnání tohoto dluhu.

 • Osobně :

- na naší recepci s možností si sportoviště zarezervovat nebo ho hned využít

 • Telefonicky:

-  lze objednávat je na telefonním čísle 724 774 353

 • E-mailem:

- lze také objednávat na našem e-mailu, který je info@sporteden.cz

Klient, který uzavřel s naším centrem smlouvu a obdržel naší členskou kartu:

Tento klient má možnost využívat všechny předchozí možnosti, navíc může využívat možnosti online rezervace a možnosti dlouhodobé rezervace, která mu zajišťuje možnost využívat vybrané sportoviště nebo cvičení v požadovaném čase a v požadovanou dobu. Navíc má možnost učinit až 8 rezervací až na 14 dní dopředu. Pro využití rezervací je nutné složit kredit, který bude vždy krýt rezervaci s nejvyšší hodnotou. Není tedy zapotřebí mít složen kredit v hodnotě součtu objednaných rezervací. Pokud budete využívat pouze kondiční cvičení, můžete mít složen kredit pouze 100Kč, pokud badminton, postačí 250 Kč. V případě aplikace stornopoplatku systém vyčká do Vašeho příchodu na další objednanou hodinu a doplnění kreditu. Pokud si kredit opět nedoplníte, budou všechny vaše další rezervace zrušeny. Doporučujeme tedy vložit spíše dvojnásobný kredit, aby k tomuto nedošlo v případě opomenutí doplnění, ale není to podmínkou.

 • Osobně :

- na naší recepci s možností si sportoviště zarezervovat nebo ho hned využít

 • Telefonicky:

-  lze objednávat je na telefonním čísle 724 774 353

 • E-mailem:

- lze také objednávat na našem e-mailu, který je info@sporteden.cz

 • Online rezervace:

- pokud máte zájem o rezervaci online (tzn. přes internet) je třeba vyplnit Smlouvu o využívání služeb sportovního centra, na základě té získáte členskou kartu sportovního centra (vratná záloha za elektronickou kartu je 100,- Kč). Po sepsání smlouvy obdrží každý zákazník přístupové jméno a heslo pro možnost využívání online rezervačního systému. Přes online rezervace máte možnost si rezervovat maximálně 8 služeb najednou v průběhu 14 dní. Po uskutečnění rezervace je opět možnost jedné rezervace na zvolený volný termín. Na členské kartě je zároveň potřeba umístit kredit minimálně ve výši služby s nejvyšší hodnotou, kterou chcete zarezervovat.

Smlouvu o využívání služeb sportovního centra naleznete zde:

 • Dlouhodobá rezervace:

- pokud máte zájem o dlouhodobé nebo opakující se rezervace sportoviště. Pro zájemce o tyto služby máme připravenou Smlouvu o dlouhodobé rezervaci. Vámi požadovaný druh sportoviště si můžete rezervovat až na rok dopředu. Co proto udělat? Stačí jen vyplnit smlouvu a složit u nás kredit, který odpovídá výši platby za čtyři po sobě jdoucí objednané aktivity. Tento kredit bude u nás složen po celou dobu trvání této smlouvy a bude použit na uhrazení posledních čtyř rezervovaných termínů. Tato smlouvy Vám garantuje možnost využívat Vámi objednané sportoviště nebo cvičení ve Vámi vybraný čas a den.

Smlouvu o dlouhodobé rezervaci naleznete zde:

 

Zrušení hodiny a stornopoplatky

V případě, že se rozhodnete svou rezervaci z jakéhokoli důvodu nevyužít, jste povinni tuto informaci sdělit recepci sportovního centra a tuto rezervaci zrušit některou z forem uvedených výše.

Jestliže svou rezervaci nezrušíte nebo se neomluvíte a rezervovanou službu nevyužijete, bude Vám účtován stornopoplatek ve výši 100% ceny rezervované služby. Stornopoplatek ve výši 100% ceny rezervované služby bude účtován i v případě, kdy rezervaci zrušíte, ale po následujícím časovém limitu:

 • 1) Rezervace na všechna sportoviště mimo hodin cvičení

Možno zrušit bez započtení stornopoplatku do 24 hod. před začátkem rezervace.

 •  2) Rezervace na všechny druhy cvičení mimo cvičení pro těhotné

Možno zrušit bez započtení stornopoplatku do 10:00 hod. daného dne rezervace.

 •  3) Cvičení pro těhotné

Kdykoliv

 

Získání slev

Naše centrum Vám nabízí několik možností, jak využívat naše služby se slevou nebo jiným zvýhodněním.

 • Permanentky

Na aktuální ceny se zeptejte na recepci nebo je najdete pod odkazy jednotlivých sportů.

 • Členství

- golfové členství

pokud se stane členem golfového klubu EDEN, máte možnost společně s jinými výhodami čerpat i slevy na všechny typy sportovišť v centru. A to v návaznosti na to, které členství u nás máte zakoupeno.

Slevy pro členy golfového klubu

Druh členství
Sleva
Stříbrné  10%
Zlaté 20%
Junioři 10%

- tenisové členství

Tenisový klub EDEN

Druh členství
Roční poplatek
Dospělí 2500 Kč
Rodinné 4500 Kč
Juniorské 500 Kč
 •  Kredit

Slevy při dobití kreditu.

Sleva se připíše při dobití celé částky najednou

(sleva se nevztahuje na dobití součtem částek)

Částka Sleva
2 500 Kč 10%
6 500 Kč 15%
10 000 Kč 20%

sleva je platná max. 1 rok od dobití

(poté kredit dále zůstává, ale sleva končí)

 • Slevy poskytované partnerskými firmami

- Multisport

- Sphare karta

- Flexi Pass