Kompletní pravidla Padelu naleznete na tomto odkazu (anglická verze World Padel Tour)

Níže uvádíme výtah nejdůležitějších zásad:

 

PADEL -PRAVIDLA HRY

(výtah nejdůležitějších zásad)

1. Hřiště

Kurt na padel má rozměr 20×10 metrů a je rozdělen sítí na dvě poloviny. Celý kurt je uzavřený (kromě vstupů na kurt ve středu kurtu) a to v zadních částech skleněnou stěnou a částečně na bocích pletivem.

Povrch kurtu je z umělé trávy, která je zasypaná jemným křemičitým pískem tak, aby splňovala technická pravidla pro odskok míčku.

Na povrchu kurtu jsou čarami vymezená území pro podání patrná z obrázku č.1

Obr. 1: Rozměry padelového kurtu

Padel rozměry kurtuPadel rozměry kurtu2

2. Průběh hry

V padelu se hrají čryřhy.

Hra začíná podáním hráče z pravé strany kurtu, za čarou pro podání, diagonálně do pole pro podání na druhé straně kurtu a hráč má k dispozici dvě podání a střídá strany podání (stejné jako v tenise), naopak spoluhráč strany při podání nestřídá.

Podávající hráč musí odehrát míček po dopadu na povrch kurtu a raketa musí při podání zasáhnout míček nejvýše v úrovni pasu. Podávající hráč musí při podání stát alespoň jednou nohou na zemi a musí stát za čárou podání.

Po podání musí míček překonat síť a dopadnout do vyhrazeného pole pro podání na polovině kurtu soupeře. Soupeř má možnost odehrát míček po dopadu nebo odehrát míček až po odrazu míčku od stěny kurtu. Odrazí-li se míček od skleněné části kurtu hra pokračuje. Odrazí-li se od pletiva, je podání považované za chybné a následuje druhé podání (má-li ho hráč k dispozici).

Dobré podání je možné již zahrát na jakékoli místo poloviny kurtu soupeře. Protihráč má možnost zahrát takovýto míček z voleje, odehrát míč po dopadu na plochu kurtu nebo ho zahrát po odrazu nebo odrazech míče od stěn kurtu před dopadem. Míček tedy může dopadnout na plochu kurtu pouze jednou před odehráním na polovinu soupeře.

Míček může být, v půběhu hry, zahrán na stranu soupeře přímým odehráním, tak i odrazem o skleněnou plochu kurtu na vlastní straně. Odraz o pletivo není dovolen.

Míček musí na straně soupeře dopadnout na plochu kurtu nebo být odehrán soupeřovým volejem. Odehraný míč, který se na straně soupeře před dopadem na kurt nejdříve dotkne skla nebo pletiva je chyba.

Míček, který se po dopadu na soupeřovu stranu plochy kurtu odrazí tak, že překoná 4 metry vysoké ohrazení kurtu je možno před dalším dopadem odehrát i z místa mimo kurt. Takto odehraný míček musí dopadnout na plochu soupeřovy strany kurtu.

3. Chybná hra-ztráta bodu.

Při hře získává soupeř bod jestliže nastane jedna z dalších situací: -zahrajete dvojchybu při podání -míček dopadne dvakrát po sobě na vaší straně kurtu -zahrajete miček, který se na straně soupeře nejprve dotkne ohrazení kurtu -odehrajete míček odrazem o pletivo -odehrajete míček do sítě na vaší straně -míček odehraný soupeřem zasáhne vás nebo spoluhráče neodehrajete míček, který po odrazu na vaší straně kurtu překonal ohrazení kurtu vyběhnutím mimo kurt a jeho odehráním na stranu soupeře

4. Počítání bodů

Počítání bodů je stejné jako v tenise. Hraje se na dva vítězné sety. Za stavu 6:6 se hraje tie-break. Po lichých gamech si soupeři, při krátké pauze, vymění strany kurtu.

Obr. 3: Pohled na padelový kurt.

Padel kurt skica