V našem cenrtu Vám nabízíme možnost kompletní anylýzy Vašeho těla pomocí stroje InBody 230, který je schopen změřit několik důležitých údajů, které jsou potřebné pro sledování výsledků Vašeho cvičení.

Je to jedno z nejlepších a nejpřesnějších měření složení lidského těla dostupných v našich podmínkách. Technologie měření na InBody je unikátní na rozdíl od jiných BIOimpedančních přístrojů. Používá přímé měření segmentů (DSM-BIA = světově patentovaná technologie). Má 8 dotykových elektrod. Díky své unikátní technologii nepoužívá empirické odhady, ale pracuje s faktickým měřením. Proto pro výsledek měření není důležitý věk, pohlaví ani sportovní aktivita klienta. Jako jediný přístroj má ve své interpretaci nejen výsledky měření, ale také „normální rozmezí“ naměřených veličin = hodnotu, kde by se měl daný jedinec vyskytovat.

Výsledky základní analýzy InBody 230

 • Tělesná voda, tělesný tuk, svalová hmota, bez-tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Doporučení minimální kalorické potřeby (BMR- bazální metabolismus)
 • Hodnocení tukové a svalové tkáně
 • Měření v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • Energetický výdej při pohybových aktivitách

Výsledky komplexní analýzy InBody 230

 • Vnitrobuněčná voda, mimo buněčná voda, proteiny, kostní/nekostní minerály, tuková hmota, kostní a svalová hmota, svalová hmota, bez tuková hmota, váha
 • BMI, procentuální podíl tělesného tuku, poměr pasu k bokům (WHR)
 • Svalová hmota v jednotlivých tělesných částech, procento svaloviny v jednotlivých tělesných částech
 • Edém, edém v jednotlivých tělesných částech
 • Oblast tělesného tuku (růstový graf pro jedince pod 18 let)
 • Nutriční diagnóza (proteiny, minerály, tuk, edém)
 • Tělesná vyváženost, tělesná síla, zdravotní diagnóza
 • Cílová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav tělesné zdatnosti, stupeň obezity, BCM, BMC, BMR, AC, AMC
 • Historie tělesného složení (výsledky 10 testů)
 • Impedance v jednotlivých tělesných částech stanovené každou frekvencí zvlášť
 • Obvody jednotlivých částí těla: krk, L+P paže, L+P stehno, hrudník, pas, boky…

 

Výsledky je možné publikovat ihned pomocí tiskárny nebo je možné pracovat s počítačovým programem, který je schopen výsledky ukládat

Jak měření probíhá?

 • Samotné měření trvá si 30 vteřin.
 • Odstrojíte se, sundáte si všechny kovové předměty (pásky, řetízky, náramky atd.)
 • Bosýma nožkama se postavíte na přístroj, chytíte rukojeti, srovnáte se a chvíli vydržíte v klidu.
 • Pak již probíhá tisk výsledků a interpretace (dle rozsahu cca 20 – 30 minut).

 

Jak se na měření připravit?

Důležité:

 • Nejíst a nepít 2,5 – 3 hodiny před měřením
 • Necvičit těsně před (cvičení až po měření)
 • Nesprchovat se ani nesaunovat před měřením
 • Zajít si na toaletu
 • Odložit všechny kovové ozdoby a šperky
 • Chvíli být v klidu (cca 5 minut)
 • Opakované měření plánovat ve stejném čase a za stejných podmínek

 

Kdy měření nedoporučujeme:

 • V době menstruace (Zkreslování výsledků.)
 • Pokud chybí končetina (Nelze změřit.)

 

Kdy se měření zakazuje:

 • Pokud používáte kardiostimulátor nebo jinou elektronickou pomůcku ovlivňující Vaše zdraví
 • V těhotenství, zvláště 1. trimestr
 • V případě kovových implantátů