Bruto výsledek (Gross) – skutečný nepřepočítaný počet ran, které hráč zahrál v průběhu hry (před odečtením hodnoty hendikepu), ovšem včetně případných trestných ran.

Regulace (In Regulation, v regulaci) – označení mezivýsledku na jamce; hráč zahrál jamku (resp. grýn) „v regulaci“, ležel-li jeho míč po „par-2″ ranách na grýnu. Vzhledem k tomu, že na grýnu se v průměru počítá se dvěma paty na dohrání, označení „být v regulaci“ znamená vysokou šanci hráče na dohrání jamky v paru. Počet „grýnů zahraných v regulaci“ za jednu hru je jeden ze způsobů vyhodnocování momentální hráčské kondice.

Půlit jamku (Halved Hole) – při souboji dvou hráčů (či dvou dvojic hráčů) při jamkové hře či hře typu forsom apod. je jamka půlena, nezahrála-li žádná ze stran lepší výsledek a žádná strana si tedy nepřipsala na této jamce bod (resp. obě si připsaly půl bodu, je-li takto turnaj organizován).

Skórkarta (Score Card) – karta pro zapisování výsledků hry. Každé hřiště má svou vlastní skorkartu s přehlednou tabulkou poskytující parametry jednotlivých jamek (délku z různých typů odpališť, Par jamky, popř. obtížnost jamky) a zároveň volná políčka pro zapisování počtu ran zahraných na dané jamce, popř. bodů získaných při jamkové hře. Karta navíc poskytuje pole pro podpis hráče i zapisovatele, kterým na konci oba potvrzují správnost údajů pro zpracování výsledků turnaje. Mnohé skorkarty navíc obsahují plánek hřiště, popř. stručný přehled místních pravidel (typicky ve smyslu upřesnění, které neobvyklé části daného hřiště mají být vykládány jakým způsobem ve vztahu k obecným pravidlům golfu apod.).

Hendikep (Handicap, vyrovnání, HDC, HCP) – číselná hodnota vypočítávaná pro každého amatérského hráče na základě vybraných odehraných golfových her (nejčastěji v turnaji); hendikep vyjadřuje výkonnost hráče, formálně označuje „průměrnou“ odchylku hráčova výsledku od paru hřiště. Hendikep je hráči upravován přesně definovaným způsobem po každém odehraném soutěžním, či jiném započítávaném kole. Význam hendikepu spočívá v možnosti vyrovnat šance hráčů různých výkonností při účasti v téže soutěži. Pojem hendikep je též používán pro označení relativní obtížnosti jamek na hřišti. Začátečník nemá hendikep do té doby než absolvuje zkoušku způsobilosti ke hře na mistrovském hřišti – poté získá hendikep výchozí hodnoty (obvykle 56), který může začít vylepšovat účastí v turnajích.

Zapisovatel (Marker) – osoba pověřená zapisováním hráčových výsledků. Při soutěži si hráči ve flajtu zapisují výsledky navzájem.

Jamková hra (Match Play) – souboj dvou hráčů. Hráči soutěží o každou jamku zvlášť – vyhraná jamka (menší počet ran) přináší hráči bod. V této hře je možné zvítězit již na 10. jamce; vyhrál-li jeden ze soupeřů všech 10 dosavadních jamek, nemůže již soupeř za zbývajících 8 výsledek zvrátit. Říkáme, že hráč je dormy, když ještě neprohrál ale už nemůže vyhrát (např. zbývají 3 jamky do konce a soupeř vede o 3 body). Jamková hra bývá oproti hře na rány bojovnější, vzhledem k bezprostřednímu kontaktu soupeřů. Jamková mistrovství bývají organizována vyřazovacím způsobem.

Neto výsledek (Nett Score) – hráčův výsledek pro účely určování pořadí v turnajích; zjednodušeně řečeno platí, že neto výsledek = brutto výsledek – hendikep.

Par – Číselná hodnota (norma) přidělená každé jamce a v součtu celému hřišti – vyjadřuje typický počet ran potřebný k dohrání jamky, resp. hřiště. Odvozuje se z délky jamek, ale také na základě dalších parametrů ovlivňujících obtížnost jamky. Obecně se předpokládá, že po dosažení grýnu jsou potřeba dvě rány (paty) k dohrání do jamky. Jamky mohou mít par 3, 4, nebo 5; to tedy znamená, že na jamce s parem 3 je možné dostřelit na grýn jednou ranou, na paru 4 je to většinou možné až ranou druhou a na jamce paru 5 až třetí ranou (špičkoví hráči někdy dokáží na některých hřištích dosáhnout grýn méně ranami). Je zvykem aby na jednom hřišti byly kombinovány jamky různých parů, přičemž součet parů všech 18 jamek bývá nejčastěji 72. Počet ran zahraných hráčem na konkrétní jamce bývá zvykem označovat pomocí několika tradičních termínů vztažených k paru; mluvíme o výsledcích v paru, pod par a nad par: birdí (Birdie) znamená „par-1″, ígl (Eagle) znamená „par-2″, bogy (Bogey) znamená „par+1″, dablbogy (dabl, dabláč, Double Bogey) znamená „par+2″, triplbogy (tripl, tripláč, Triple Bogey) znamená „par+3″, ale také unikátní výsledek houlinvan (houlin, Hole-in-one), kdy již první rána spadla do jamky. V televizních přenosech je zvykem sdělovat dosavadní počet ran zahraných hráčem ve vztahu k paru, resp. jde o součet výsledků na dohraných jamkách minus součet parů těchto jamek. Jednočíselná hodnota záporná označuje výsledek pod par, kladná nad par, písmeno E místo nuly označuje hru v paru.

Trestná rána (Penalty Stroke) – rána připočítaná k bruto výsledku jako trest za porušení pravidel. Považuje se za běžnou zvyklost a součást fair play, že hráč sám přizná porušení pravidel a připočítá si trestnou ránu (rány) dle pravidel golfu, i když spoluhráči ono porušení neviděli (např. mine-li hráč nechtěně při švihu míč).

Hra na rány (Stroke Play) – nejběžnější forma počítání výsledku na turnajích – důležitý je celkový počet ran zahraných hráčem za celé soutěžní kolo. Hráč tedy soutěží o pořadí se všemi ostatními hráči.

Forsom (Foursome) – oblíbená forma souboje dvou dvojic proti sobě. Hraje se o body. Body jsou rozdělovány po dohrání každé jamky. Bod dvojice dostane, pokud některý z jejích hráčů zahrál menší počet ran než kdokoliv ze soupeřů. Je-li tento nejlepší hráčův výsledek pod par, přičte se počet bodů rovný rozdílu od par jamky. Další bod dostane dvojice, jejíž součet ran je menší.

Zelená karta – dřívější označení pro oprávnění ke hře na mistrovských hřištích. Dnes je ve stejném významu používán fakt, že hráč má hendikep (zelenou kartu, resp. výchozí hendikep lze získat zkouškou u oprávněného profesionálního trenéra).

Zdroj textů:www.cgf.cz