CO JE TO FUNKČNÍ TRÉNINK?

Cvičení funkčního tréninku zahrnuje cviky pro zdraví, pohyblivost a pružnost, cvičení s vlastní vahou, cvičení s kettlebell, TRX, Flowin, medicinbaly, bosu, s činkami, a dalším náčiním. Součástí lekce bude cardio/aerobní/anaerobní cvičení, strečink a relaxační cviky. Organizace lekce může být různá, jak formou kruhového tréninku, tak proudovým stylem, apod.

Nejde o to, kolik uděláš opakování, ale o to, kolik uděláš správných opakování!

JAKÉ JSOU VÝHODY FUNKČNÍHO TRÉNINKU?

Trénink se skládá z vybraných cviků, které zatěžují jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou. Dalším důležitým faktorem je rychlost provádění daného cviku. Cílem je provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení.

Z tohoto důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičícího) rozhodující a klíčová.

PRO KOHO JE FUNKČNÍ TRÉNINK VHODNÝ?

Cvičení je určeno pro ženy i muže bez rozdílu kondice. Lekce je přizpůsobena i úplným začátečníkům.

Pokud si nejste jisti o vhodnosti tohoto druhu cvičení, tak se prosím poraďte se svým lékařem.

 

CO S SEBOU NA HODINU?

• pohodlné sportovní oblečení

• sportovní čistou obuv

• ručník

• lahev s pitím