Vážení rodiče,

snad se nám již nebude nic měnit a tak můžeme dát konečně vědět, jak to bude s tábory a testováním.

Příměstské tábory nejsou ve vládním opatření nijak omezeny a platí pro ně tedy obecná pravidla pro využívání vnitřních sportovišť.

Každý účastník tedy přinese místo starého prohlášení o bezinfekčnosti nové PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI A TESTOVÁNÍ, které naleznete na našich stránkách v sekci ke stažení.

Každý návštěvním musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19  !!!!

  • a)osoba absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami  POC  test  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
  • d)osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění covid-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e)osoba na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro  sebetestování  nebo  povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • f)osoba  absolvovala v rámci  povinného  testování  zaměstnanců stanoveného  jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou a  byl  osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • g)osoba  ve škole  nebo  školském  zařízení  absolvovala podle  jiného  mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví nejdéle  před  72  hodinami  test  na stanovení přítomnosti  antigenu  viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro sebetestování  nebo povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou,  s  negativním výsledkem,  tato  skutečnost  se  dokládá čestným prohlášením,  resp.  čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Budeme se na vás těšit :-)

TeamEDEN