Vážení návštěvníci sportovního centra,
rádi bychom Vás informovali o soutěži, kterou jsme si pro Vás na letošní indoorovou sezonu připravili.

Termín : 1.11.2012 – 30.04.2013

Místo konání : Simulátory FSG ve sportovním centru EDEN Beroun

Sportovní centrum EDEN Beroun vyhlašuje tímto soutěž o „nejlepší flight“ ve hře na simulátorech. Do soutěže se může přihlásit jakýkoliv návštěvník sportovního centra, který se bude řídit podmínkami soutěže.

 Soutěžit mezi sebou budou jednotlivé flighty složené z 3–4 hráčů (členů i nečlenů Golf Clubu EDEN). Za výsledek bude považován součet ran 3 hráčů flightu s nejmenším počtem ran na daném hřišti. Hraje se na rány bez vyrovnání HCP

Soutěž bude rozdělena do 3 částí:

listopad+prosinec
leden+únor
březen+duben

Za začátek částí se vždy bere první den daného měsíce a za konec poslední den daného měsíce.

  • V každém období bude vyhlášeno 1 hřiště jako soutěžní a flighty budou mít neomezený počet pokusů na jeho odehrání.
  • Za výsledek bude brána scorekarta, kterou daný flight odevzdá na recepci sportovního centra.
  • V případě odevzdání více scorekaret bude vždy brána ta s nejlepším výsledkem.
  • V rámci hry je možné využít jedenkrát tlačítko „mulligan“ pro každého jednoho hráče daného flightu. Je to opatření pro eliminování technických závad. Při použití není třeba přivolávat obsluhu. Je tedy na každém hráči, zda toto tlačítko využije ke korekci nahodilé technické závady nebo špatné rány. Scorekarty s větším počtem mulligenů u jednotlivého hráče než 1 nebudou zařazeny do soutěže.

Po každé odehrané části bude vyhodnoceno pořadí a přiděleny body dle následujícího klí­če:

místo 5 bodů
místo 3 body
místo 1 bod

Po odehrání všech částí dojde k součtu bodů a bude vyhlášen vítězný flight. V případě rovnosti výsledků bude rozhodovat „rozstřel“ mezi jednotlivými flighty na pořadatelem vybraném hřišti. Po odehrání daného hřiště se flight s nejmenším počtem ran (opět se započtou 3 výsledky za 4) stane vítězem. V případě shody rozhodne součet ran na poslední jamce.

Pro zařazení do celkového vyhodnocení je nutné odehrát všechny části soutěže (odevzdat výsledky ze všech tří hřišť)

Hraje se dle platných pravidel hry na simulátorech, které jsou dostupné na našich stránkách.

Připomínám, že pro uznání výsledků je nutné odevzdat na recepci vytisknutou scorekartu. K vytištění jsou hráči vyzvání vždy na konci po odehrání celého hřiště. V případě „odklepnutí“ výsledku bez vytištění scorekarty nemůže být výsledek uznán, proto se prosím před „odklepnutím“ hry přesvědčte, že se výsledek skutečně vytiskl.