1. Umístění míče:

  Výrazy, které určují kam musí hráč umístit míč na rohožce FSG simulátoru jsou napsány na obrazovce na plátně v okně „pohled shora “ vlevo dole. Na stejném místě je naleznete i na ovládacím monitoru FSG.„ON TEE“míč se položí na gumové „tee“ nebo na rohož uprostřed„FAIRWAY“míč se položí na rohož uprostřed„FRINGE“míč se položí na rohož uprostřed„TEE AREA“míč se položí na rohož uprostřed„GREEN“míč se hraje ze základní plochy v automatu před rohoží„ROUGH“ míč se položí na vyšší zelenou rohožku„DIRT“ míč se položí na nižší zelenou rohožku„ASFALT“ míč se položí na nižší zelenou rohožku

  „DESERT“ míč se položí na nižší zelenou rohožku

  „CONCRETE“ míč se položí na nižší zelenou rohožku

  „WILD GRASS“ míč se zamáčkne min. ½ svého objemu do vysoké zelené rohožky

  „DEEP GRASS“ míč se zamáčkne min. ½ svého objemu do vysoké zelené rohožky

  „SAND“ míč se dropuje na vysokou bílou rohožku (na libovolné místo, nemusí se zamačkávat). Hráč se nesmí před úderem dotýkat rohože holí ani jinak (hra z písku)

  Za nedodržení ustanovení bodu č.1 je hráč trestán 1 trestnou ranou

 2. Nesprávná hra, započítání úderu, tlačítko „mulligan“ a další :

  • Hráč, který odehraje míč na jiné jméno (zahraje tzv. nesprávný míč) se prohřešil proti pravidlům hry na FSG simulátorech a vzniklou situaci musí hráči řešit se soutěžním výborem. Za hru na jiné jméno je hráč trestán 2 trestnými ranami.
  • V případě, že dojde k započítání úderu (který byl zaznamenán jako odehrání míče hráčem) vlivem přetažení hole, zakutálení míče přes lišty simulátoru atd. není hráč trestán, ale musí zavolat rozhodčího, který dá souhlas k použití tlačítka „MULLIGAN“, když rozhodčí není k dispozici a je použito tlačítko „MULLIGAN“, je nutno uvedenou situaci zapsat na vytištěnou scorekartu i s podpisy všech hráčů.V případě, že se hraje turnaj ON-LINE přes internet, nelze tlačítko „MULLIGAN“ použít, proto musí být hráči při hře obezřetní.
  • Hráči mají povinnost používat správná tlačítka a to při „dropování“ z vody tlačítko DROP, při zahrání míče za hranice tlačítko REHITZa nedodržení ustanovení bodu č.2 je hráč trestán 2 trestnými ranami
 3. Upozornění:

 • V některých situacích při výměně obrazu na plátně dochází k mylné informaci o hráči, který má hrát. Vždy před odehráním míče sledujte, zda jste v levém horním rohu označeni šipkou u svého jména.
 • V žádném případě nepoužívejte při „dropování“ jiná než uvedená tlačítka.
 • V případě použití Pravidla o nehratelném míči se použije tlačítko REHIT, míč se vrátí na původní místo s jednou trestnou ranou.

 

Všeobecná pravidla chování na FSG simulátorech:

 • V prostoru in-dooru nezapomínejte na golfovou etiku!
 • Dodržujte ZÁKAZ KOUŘENÍ!
 • Není dovoleno sem vodit zvířata.
 • Vstupujte jen v očištěné a suché obuvi. Není povoleno používat obuv s namontovaným spikes (ocel/plast), z důvodu možného poškození koberců na simulátoru.
 • Dbejte zvýšené pozornosti o své děti.
 • K obsluze počítače a nastavení hry můžete využít přiložený návod nebo zavolat recepci
 • Dodržujte stanovený čas pro hru.
 • Hřiště si vybírejte dle obtížnosti (easy = lehké, hard = těžké).
 • Na odpalištích dbejte zvýšené opatrnosti, důsledně sledujte další hráče vedle Vás.
 • Při hře používejte pouze čisté míčky bez log a identifikačních označení (dodatečné barvy se otírají a špiní plátno).
 • Je ZAKÁZÁNO provádět cvičné švihy jinde než na odpalovací rohožce!
 • Hrajte vždy kolmo na plátno, míč se poté neodrazí od plátna nebezpečně do strany.
 • Týčko v prostřední části rohože je výškově nastavitelné, hru z jiných pozic týček blíž a dále od plátna nedoporučujeme, může dojít k poškození simulátoru, resp. holí.
 • Dotykové obrazovky reagují na jemný dotek, není třeba na ně tlačit, ovládejte pouze rukou, nikoliv tvrdými předměty (dřevěné týčko, atd.)

 

Sportcentrum si vyhrazuje právo vykázat hráče, který porušuje uvedená pravidla bez náhrady na vrácení platby!!!