Vážení návštěvníci sportovního centra,

od 22.11.2021 bohužel opět dochází k úpravě podmínek, za kterých je možno využívat vnitřní sportoviště.

Nyní tedy platí:

Každý návštěvník musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 !!!!

Opatření lze dále rozdělit do kategorií dle věku:

Děti do 12 let

  • beze změny, i nadále mohou sportovat bez prokázání bezinfekčnosti.

Mládež od 12 do 17 let

Dospělí (18 let a starší)

  • prokázat se mohou pouze očkovacím certifikátem či certifikátem s laboratorním potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech,
  • neplatí PCR test (výjimka pro osoby s neukončeným očkováním či osoby, které se ze zdravotních důvodů očkovat nemohou), antigenní test ani samotest na místě.

Přejeme tedy všem pevné zdraví a nervy a budeme se na vás těšit

TeamEDEN