Vážení návštěvníci sportovního centra,

s radostí vám oznamujeme, že po dohodě s krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje můžeme opět otevřít venkovní sportoviště.

Otevírací doba nyní bude 09:00 – 19:00 hod.

Recepce bude umístěna zvenku před vchodem do budovy z ulice Pod Homolkou. Prosíme o dodržování bezpečného rozestupu před recepcí dle vyznačených míst.
Nelze tedy využít spodní vchod od koupaliště a projít budovou.
Otevřena budou obě parkoviště.

Budou fungovat pouze následují sportoviště:

Tenis antuka 1 kurt
Padel- hra pouze 2 hráčů.
Crazygolf
Lukostřelba
Lezecká stěna

Restaurace bude bohužel zcela uzavřena.

vše pouze s DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL URČENÝMI NÍŽE !!!

Ostatní sportoviště včetně veškerého ZÁZEMÍ, SPRCH, ŠATEN A WC zůstávají UZAVŘENA.

V areálu je instalována mobilní toaleta Johnny Servis s dezinfekcí.

Na všechny sportoviště je nutná REZERVACE, aby bylo možné kontrolovat množství klientů na jednotlivých sportovištích a v celém areálu, v případě příchodu bez objednání může být klientovi zamezeno sportoviště využít.

Všechny dlouhodobé rezervace na všechna sportoviště jsou až do odvolání zrušeny a není ani možné je provádět. Lze rezervovat jen jednotlivé termíny.

Všechny platby bude možné provádět pouze BEZHOTOVOSTNĚ přes platební teminál.

Tenis, Padel:

Je dovolena hra maximálně 2 hráčů, pokud to nejsou členové jedné domácnosti. Jako členy jedné domácnosti bude naše centrum považovat maximálně 2 dospělé a 2 děti, doprovod nebo diváci jsou zakázáni.

Crazygolf:

V každé hrací skupince mohou být pouze 2 hráči, pokud to nejsou členové jedné domácnosti. Jako členy jedné domácnosti bude naše centrum považovat maximálně 2 dospělé a 2 děti, doprovod nebo diváci jsou zakázáni.
Při hře je třeba dodržovat odstup 2 jamek. V opačném případě jsou hráči povinni vyčkat na své jamce až do jejího uvolnění. Jamka je ohraničena betonovými mantinely. Do té doby se tedy nesmí vstupovat ani na spojovací komunikace.

Lukostřelba:

Do lukostřelecké střelnice může vstupovat vždy maximálně 2 osoby, pokud to nejsou členové jedné domácnosti. Jako členy jedné domácnosti bude naše centrum považovat maximálně 2 dospělé a 2 děti, doprovod nebo diváci jsou zakázáni.

Lezecká stěna:

Do prostoru lezecké stěny může vstupovat vždy maximálně 2 osoby, pokud to nejsou členové jedné domácnosti. Jako členy jedné domácnosti bude naše centrum považovat maximálně 2 dospělé a 2 děti, doprovod nebo diváci jsou zakázáni. Nově bude pobyt na lezecké stěně dovolen pouze na max. 2 hod. (cena je tedy nově stanovena jako cena za 2 hod.) a bude povinná rezervace přes naší recepci. Obě osoby budou muset zaplatit vstup.

Zároveň prosíme všechny návštěvníky, aby se snažili dodržovat:
Důsledná dezinfekce rukou při vstupu a při odchodu.
Dodržování bezpečného odstupu od ostatních návštěvníků.

V případě porušení těchto pravidel si sportovní centrum vyhrazuje právo vykázat návštěvníka BEZ NÁHRADY !!!!

Budeme se na vás těšit

TeamEDEN