Vážení návštěvníci sportovního centra,

s radostí vám oznamujeme, že od úterý 8.6.2021 dochází k dalšímu uvolnění opatření.
Pro nás je hlavní novinkou zrušení omezení počtu návštěvníků dle podlahové plochy.
Navyšujeme tedy kapacitu všech sportovišť, včetně skupinových cvičení, na standardní stav.
Do fitness a na lezeckou stěnu již nebude třeba rezervace.

Nyní budeme tedy fungovat v následujícím režimu:

Otevírací doba  09:00 – 21:00 hod.

Recepce už funguje uvnitř na svém místě.
Nelze využít spodní vchod od koupaliště a projít budovou neboť probíhá rekonstrukce ulice Karla Čapka, dle našich informací by měla být ulice hotová do 15.6.2021

Stále platí povinnost každého návštěvníka vnitřního sportoviště prokázat, že splňuje jednu z níže uvedených podmínek. Od tohoto data jsou uznávány i samotesty a testy ze zaměstnání nebo školy.
Toto splnění lze prokázat i čestným prohlášením, které doporučujeme mít stále u sebe pro případ kontroly ze strany pracovníků hygienické stanice nebo PČR.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, jak je vyžadováno v aktuálním mimořádném opatření:

Každý návštěvním musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 !!!!

  • a)osoba absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami  POC  test  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c)  osoba  byla  očkována  proti  onemocnění  covid-19  a  doloží  národním  certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn  v  seznamu  uznaných  národních  certifikátů  na  internetových  stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
    d)osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění covid-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e)osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro  sebetestování  nebo  povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • f)osoba  absolvovala v rámci  povinného  testování  zaměstnanců stanoveného  jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou a  byl  osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • g)osoba  veškole  nebo  školském  zařízení  absolvovala podle  jiného  mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví nejdéle  před  72  hodinami  test  nastanovení přítomnosti  antigenu  viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro sebetestování  nebo povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou,  s  negativním výsledkem,  tato  skutečnost  se  dokládá čestným prohlášením,  resp.  čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Budou fungovat následují sportoviště:

Tenis 4x kurt (1x antuka, 3x umělá antuka)
Padel
Crazygolf
Lukostřelba
Lezecká stěna
Beachvolejbal
Fitness
Badminton malá i velká hala 5x kurt
Indoor Golf

vše pouze s DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL URČENÝMI NÍŽE !!!

Před vstupem na sportoviště si každý návštěvník vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí. Dezinfekce budou před každým sportovištěm, ale nejlépe je využít už tu před recepcí.

Platby mohou nyní probíhat již standardním způsobem, tedy bezhotovostně i hotově.

Při příchodu a platbě MUSÍ mít každý návštěvník nasazenu ROUŠKU a dodržovat rozestup min. 2m dle označení. Po příchodu na sportoviště je možné si ji sundat, avšak při současném dodržení pravidel níže.

Fitness:

Otevřena jsou všechna čtyři patra
Návštěvníci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.
Po každém použití stroje/cvičebního nářadí je třeba použít dezinfekci na madla a rukojetě, kterých se klient dotýkal.
JE ZAKÁZÁNO STŘÍKAT DEZINFEKCI NA POLSTROVÁNÉ A ČALOUNĚNÉ ČÁSTI STROJŮ.

Tenis, Padel, Beachvolejbal:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Crazygolf:

Po dohrání jamky je posun na hru další jamky povolen až v okamžiku opuštění této jamky předchozí skupinou. V opačném případě jsou hráči povinni vyčkat na své jamce až do jejího uvolnění. Jamka je ohraničena betonovými mantinely. Do té doby se tedy nesmí vstupovat ani na spojovací komunikace.
Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lukostřelba:

Střelci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lezecká stěna:

Lezci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.
Nově bude pobyt na lezecké stěně dovolen pouze na max. 2 hod. (cena je tedy nově stanovena jako cena za 2 hod.) a bude povinná rezervace přes naší recepci. Obě osoby budou muset zaplatit vstup.

Badminton:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

V případě porušení těchto pravidel si sportovní centrum vyhrazuje právo vykázat návštěvníka BEZ NÁHRADY !!!!

Budeme se na vás těšit

TeamEDEN