Vážení návštěvníci sportovního centra,

s radostí vám oznamujeme, že od pondělí 31.5.2021 dochází k dalšímu uvolnění opatření.
Pro nás je hlavní novinkou otevření Šaten a Sprch.
Dále navyšujeme kapacitu naších sálů na skupinová cvičení s omezením pouze rozlohou 15m2 na jednoho cvičícího.

Zároveň bude plně otevřena naše RESTAURACE.

Nyní budeme tedy fungovat v následujícím režimu:

Otevírací doba  09:00 – 21:00 hod.

Recepce už funguje uvnitř na svém místě.
Nelze využít spodní vchod od koupaliště a projít budovou neboť probíhá rekonstrukce ulice Karla Čapka

Otevřena budou obě parkoviště.
Od výstupu z auta (případně vstupu brankou) až po příchod na sportoviště musí mít každý návštěvník nasazenu roušku.

Stále platí povinnost každého návštěvníka vnitřního sportoviště prokázat, že splňuje jednu z níže uvedených podmínek. Toto splnění lze prokázat i čestným prohlášením, které doporučujeme mít stále u sebe pro případ kontroly ze strany pracovníků hygienické stanice nebo PČR.

Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, jak je vyžadováno v aktuálním mimořádném opatření:

Každý návštěvním musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.

  • a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  • d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Budou fungovat následují sportoviště:

Tenis 4x kurt (1x antuka, 3x umělá antuka)
Padel
Crazygolf
Lukostřelba
Lezecká stěna – je třeba rezervace
Beachvolejbal
Fitness -je třeba rezervace, max. 5 lidí v každém patře
Badminton malá i velká hala 5x kurt
Indoor Golf- je třeba rezervace, max. 10 lidí

vše pouze s DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL URČENÝMI NÍŽE !!!

Před vstupem na sportoviště si každý návštěvník vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí. Dezinfekce budou před každým sportovištěm, ale nejlépe je využít už tu před recepcí.

Na všechny sportoviště je nutná REZERVACE, aby bylo možné kontrolovat množství klientů na jednotlivých sportovištích a v celém areálu, v případě příchodu bez objednání může být klientovi zamezeno sportoviště využít.

Platby mohou nyní probíhat již standardním způsobem, tedy bezhotovostně i hotově.

Při příchodu a platbě MUSÍ mít každý návštěvník nasazenu ROUŠKU a dodržovat rozestup min. 2m dle označení. Po příchodu na sportoviště je možné si ji sundat, avšak při současném dodržení pravidel níže.

Fitness:

Otevřena jsou všechna čtyři patra
Do každého patra bude umožněn vstup pouze 5 klientům najednou.
Návštěvu je nutné rezervovat předem telefonicky, emailem nebo přes onlinerezervaci.
Po dobu těchto opatření je vstup omezen vždy pouze na 60 min.
Po každém použití stroje/cvičebního nářadí je třeba použít dezinfekci na madla a rukojetě, kterých se klient dotýkal.
JE ZAKÁZÁNO STŘÍKAT DEZINFEKCI NA POLSTROVÁNÉ A ČALOUNĚNÉ ČÁSTI STROJŮ.

Tenis, Padel, Beachvolejbal:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Crazygolf:

Po dohrání jamky je posun na hru další jamky povolen až v okamžiku opuštění této jamky předchozí skupinou. V opačném případě jsou hráči povinni vyčkat na své jamce až do jejího uvolnění. Jamka je ohraničena betonovými mantinely. Do té doby se tedy nesmí vstupovat ani na spojovací komunikace.
Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lukostřelba:

Střelci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lezecká stěna:

V prostoru lezecké stěny může být maximálně 10 osob, tedy 5 dvojic, doprovod nebo diváci jsou zakázáni.
Lezci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.
Nově bude pobyt na lezecké stěně dovolen pouze na max. 2 hod. (cena je tedy nově stanovena jako cena za 2 hod.) a bude povinná rezervace přes naší recepci. Obě osoby budou muset zaplatit vstup.

Badminton:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich.
V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

V případě porušení těchto pravidel si sportovní centrum vyhrazuje právo vykázat návštěvníka BEZ NÁHRADY !!!!

Budeme se na vás těšit

TeamEDEN