Vážení návštěvníci sportovního centra,

s radostí vám oznamujeme, že od pondělí 25.5.2020 otevíráme další část našeho sportovního centra.
Fungovat budou již téměř všechny sportovní aktivity.
Nyní budeme tedy fungovat v následujícím režimu:

Otevírací doba  09:00 – 22:00 hod.

Recepce už funguje uvnitř na svém místě.
Funguje již i vnitřní WC, sprchy a šatny, jen je třeba dodržet opatření stanovená níže.
Otevřena budou obě parkoviště.
Od vstupu do budovy až po příchod na sportoviště musí mít každý návštěvník nasazenu roušku.
Před vstupem do sportovního centra si každý návštěvník vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí. Dezinfekce budou také před každým sportovištěm, ale nejlépe je využít už tu před recepcí.
V celém areálu je nutné dodržovat odstup 2m od ostatních návštěvníků.

Budou fungovat pouze následující sportoviště:

Tenis 4x kurt (1x antuka, 3x umělá antuka)
Padel
Crazygolf
Lukostřelba
Lezecká stěna – pouze s vlastním vybavením
Beachvolejbal
Badminton malá i velká hala
Indoor Golf
Fitness -všechny patra
Tréninky skupinových cvičení

vše pouze s DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL URČENÝMI NÍŽE !!!

Na všechny sportoviště je nutná REZERVACE, aby bylo možné kontrolovat množství klientů na jednotlivých sportovištích a v celém areálu, v případě příchodu bez objednání může být klientovi zamezeno sportoviště využít.

Platby mohou nyní probíhat již standardním způsobem, tedy bezhotovostně i hotově.

Při příchodu a platbě MUSÍ mít každý návštěvník nasazenu ROUŠKU a dodržovat rozestup min. 2m dle označení. Po příchodu na sportoviště je možné si ji sundat, avšak při současném dodržení pravidel níže.

Fitness:

Otevíráme všechny 4 patra.
Návštěvníci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich.
Při trénování není třeba mít nasazenu roušku, je ale třeba dodržovat stanovený odstup.
Před vstupem do fitness  a při odchodu je každý klient povinen vydezinfikovat si ruce připravenou dezinfekcí.
Každý klient bude používat svůj ručník tak, aby se jeho tělo nedotýkalo cvičebního stroje nebo země. Na zemi je možné využít také vlastní podložku.
Po každém použití stroje/cvičebního nářadí je třeba použít dezinfekci na madla a rukojetě, kterých se klient dotýkal.
JE ZAKÁZÁNO STŘÍKAT DEZINFEKCI NA POLSTROVÁNÉ A ČALOUNĚNÉ ČÁSTI STROJŮ.

Tenis, Padel, Beachvolejbal:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Crazygolf:

Po dohrání jamky je posun na hru další jamky povolen až v okamžiku opuštění této jamky předchozí skupinou. V opačném případě jsou hráči povinni vyčkat na své jamce až do jejího uvolnění. Jamka je ohraničena betonovými mantinely. Do té doby se tedy nesmí vstupovat ani na spojovací komunikace.
Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lukostřelba:

Střelci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lezecká stěna:

Lezení je povoleno pouze s vlastním vybavením, v této situaci sportovní centrum nepůjčuje žádné vybavení z důvodu obtížné dezinfekce.
Lezci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Badminton:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Trénink skupinových cvičení (joga, pilates atd.)

Klienti musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich po celou cestu do tréninkového sálu. Při cvičení je doporučen také.
Do příchodu do tréninkového sálu musí mít každý klient nasazenu roušku. Při tréninku cvičení je možné ji sundat.
Před vstupem do sálu a při odchodu si musí každý klient vydezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí.
Každý klient si přinese vlastní cvičební podložku. Z důvodu nemožnosti dezinfekce nebude bohužel možné využívat podložky sportovního centra. Případně je možné cvičit na ručníku, NE PŘÍMO NA ZEMI !!!!
Po cvičení je třeba sál neprodleně opustit, bude probíhat jeho vyvětrání a dezinfekce.

Sprchy a šatny

Každý klient je povinen si vydezinfikovat ruce před vstupem do šatny připravenou dezinfekcí.
Klienti dodržují rozestup 2m a snaží se co nejvíce rozptýlit v daném prostoru a omezit dobu strávenou v šatně na minimum.
Používejte skříňky v opačných koncích místnosti než osoba, která je v prostoru s vámi.
Ve sprchách dodržujte co největší odstupy.

V případě porušení těchto pravidel si sportovní centrum vyhrazuje právo vykázat návštěvníka BEZ NÁHRADY !!!!

Budeme se na vás těšit

TeamEDEN