Vážení návštěvníci sportovního centra,

s radostí vám oznamujeme, že od pondělí 11.5.2020 otevíráme další část našeho sportovního centra.
Nyní budeme tedy fungovat v následujícím režimu:

Otevírací doba  09:00 – 21:00 hod.

Recepce už funguje uvnitř na svém místě.
Nelze využít spodní vchod od koupaliště a projít budovou neboť restaurace je stále uzavřena.
Funguje ale prodej s sebou a bude již otevřena i zahrádka.
Funguje již i vnitřní WC, vstup vždy pouze jeden člověk.
Otevřena budou obě parkoviště.
Od výstupu z auta (případně vstupu brankou) až po příchod na sportoviště musí mít každý návštěvník nasazenu roušku.

Budou fungovat pouze následují sportoviště:

Tenis 4x kurt (1x antuka, 3x umělá antuka)
Padel
Crazygolf
Lukostřelba
Lezecká stěna – pouze s vlastním vybavením
Beachvolejbal
Fitness -kardio patra viz níže(3 a 4 patro), silová část pouze s trenérem (1 a 2 patro),vstup vždy pouze na 1 hod.
Badminton malá i velká hala 5x kurt
Tréninky skupinových cvičení

vše pouze s DODRŽOVÁNÍM PRAVIDEL URČENÝMI NÍŽE !!!

Před vstupem na sportoviště si každý návštěvník vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí. Dezinfekce budou před každým sportovištěm, ale nejlépe je využít už tu před recepcí.

Sprchy a šatny zůstávají nadále bohužel uzavřeny, při vstupu se klienti budou přezouvat před recepcí, směrem ke každému sportovišti bude vyznačen úsek pro uložení bot.

Na všechny sportoviště je nutná REZERVACE, aby bylo možné kontrolovat množství klientů na jednotlivých sportovištích a v celém areálu, v případě příchodu bez objednání může být klientovi zamezeno sportoviště využít.

Platby mohou nyní probíhat již standardním způsobem, tedy bezhotovostně i hotově.

Při příchodu a platbě MUSÍ mít každý návštěvník nasazenu ROUŠKU a dodržovat rozestup min. 2m dle označení. Po příchodu na sportoviště je možné si ji sundat, avšak při současném dodržení pravidel níže.

Fitness:

Samostatně je možné využívat jen kardiozóny ve 3 a 4 patře.
Silovou část v 1 a 2 patře je možno využívat pouze s trenérem.
V případě zájmu o cvičení v silové části kontaktujte tedy trenéra: Dominika Girethová 776 764 313.
Do každého patra bude umožněn vstup pouze 5 klientům najednou.
Návštěvu je nutné rezervovat předem telefonicky, emailem nebo přes onlinerezervaci.
Po dobu těchto opatření je vstup omezen vždy pouze na 60 min.
Každý klient je povinen mít nasazenu roušku po celou dobu pobytu ve fitness, tedy i při cvičení !!!!
Před každým cvičením a po skončení cvičení je každý klient povinen vydezinfikovat stroj na kterém cvičil  námi připravenou dezinfekcí !!!!!!

Tenis, Padel, Beachvolejbal:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Crazygolf:

Po dohrání jamky je posun na hru další jamky povolen až v okamžiku opuštění této jamky předchozí skupinou. V opačném případě jsou hráči povinni vyčkat na své jamce až do jejího uvolnění. Jamka je ohraničena betonovými mantinely. Do té doby se tedy nesmí vstupovat ani na spojovací komunikace.
Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lukostřelba:

Střelci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Lezecká stěna:

Lezení je povoleno pouze s vlastním vybavením, v této situaci sportovní centrum nepůjčuje žádné vybavení z důvodu obtížné dezinfekce.
Lezci musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich. V případě, že tuto skutečnost nejsou schopni dodržet, musí si každý nasadit roušku.

Badminton:

Hráči musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich.
Každý hráč je povinen mít nasazenu roušku po celou dobu, tedy i při hře !!!!

Trénink skupinových cvičení (joga, pilates atd.)

Klienti musí dodržovat rozestup min. 2m od každého z nich po celou cestu do tréninkového sálu. Při cvičení je doporučen také.
Do příchodu do tréninkového sálu musí mít každý klient nasazenu roušku. Při tréninku cvičení je možné ji sundat.
Před vstupem do sálu a při odchodu si musí každý klient vydezinfikovat ruce připravenou dezinfekcí.
Každý klient si přinese vlastní cvičební podložku. Z důvodu nemožnosti dezinfekce nebude bohužel možné využívat podložky sportovního centra. Případně je možné cvičit na ručníku, NE PŘÍMO NA ZEMI !!!!
Po cvičení je třeba sál neprodleně opustit, bude probíhat jeho vyvětrání a dezinfekce.

V případě porušení těchto pravidel si sportovní centrum vyhrazuje právo vykázat návštěvníka BEZ NÁHRADY !!!!

Budeme se na vás těšit

TeamEDEN