Vážení rodiče a členové našich sportovních oddílů,

Bohužel vám musíme oznámit, že vzhledem k povinnosti nošení roušek při sportování jsem se po konzultaci s trenéry a mnohými z vás rozhodli zatím neobnovovat provoz dětských sportovních aktivit a chránit tak zdraví vašich dětí i našich trenérů. Po téměř 6 hodinách nošení roušek ve školách by jim další nošení roušky a to dokonce při fyzické aktivitě dle nás rozhodně neprospělo.
Pokud se nestane nic nečekaného, tak provoz obnovíme opět od nového roku, tedy od pondělí 4.1.2021

Pokud by i přes tyto skutečnosti chtělo vaše dítě sportovat, jsou naši trenéři připraveni vám nabídnout individuální hodiny při dodržení cenových podmínek našich sportovních oddílů. V případě zájmu kontaktujte tedy prosím svého trenéra.
Sportování se v tomto případě bude řídit platnými podmínkami fungování našeho sportovního centra:
http://www.sporteden.cz/fungovani-sportovniho-centra-3-12-2020/

I když s těmito nařízeními nesouhlasíme a jsou velmi nepřehledná, musíme je bohužel dodržovat.
Více na:
https://agenturasport.cz/matice-pes-aktualni-opatreni-ve-sportu/
https://www.cuscz.cz/novinky/aktualni-opatreni-ve-vztahu-ke-sportu.html

Zároveň byla stanovena výše příspěvků na období podzim 2020.
Vzhledem k omezením bylo odtrénováno pouze 1,5 měsíce a členství za tréninky bylo tedy stanoveno poměrově (standardně je v tomto období započítáno 3,5 měsíce) a to následovně:

Florbal

Období Částka
Podzim 750 Kč

Badminton

a) 1 tréninková jednotka týdně:

Období Částka
Podzim 750 Kč

b) 2 tréninkové jednotky týdně:

Období Částka
Podzim 1500 Kč

Lezení

a) 1 tréninková jednotka týdně:

Děti 4-10 let, délka tréninku 1h

Období Částka
Podzim 900 Kč

Děti 11-18 let, délka tréninku 1,5h

Období Částka
Podzim 1150 Kč

b) 2 tréninkové jednotky týdně:

Děti 4-10 let, délka tréninku 1h

Období Částka
Podzim 1800 Kč

Děti 11-18 let, délka tréninku 1,5h

Období Částka
Podzim 2300 Kč

Tenis

Dle zaslaného rozpisu

Pohybovky

a) 1 tréninková jednotka týdně:

Období Částka
Podzim 450 Kč

b) 2 tréninkové jednotky týdně:

Období Částka
Podzim 800 Kč

 

Přeplatky, které vám vznikly, vám samozřejmě započítáme do platby na příští období a budete tedy platit o to méně.

Zároveň žádáme rodiče, kteří stále vyčkávali a dosud nezaplatili, aby tak neprodleně učinili ve výše uvedených částkách.

Věříme, že toto naše rozhodnutí chápete a zachováte nám přízeň i v dalším období a budeme se na vás těšit.

Snad bude ten příští rok pro všechny příznivější.

TeamEDEN