Vážení návštěvníci sportovního centra,

od 9.7.2021 dochází opět ke změně podmínek, za kterých je možno využívat vnitřní sportoviště.

Nyní již bohužel nestačí absolvovat pouze jednu dávku očkování, ale je nutné dokončit celý očkovací proces.

Ostatní možnosti zůstávají naštěstí stejné.

Aktualizovali jsme tedy naše prohlášení, které naleznete opět
v sekci ke stažení.

Nyní tedy platí:

Každý návštěvním musí být bez klinických příznaků onemocnění COVID-19 !!!!

  • a)osoba absolvovala  nejdéle  před  7  dny  RT-PCR  vyšetření  na  přítomnost  viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • b)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami  POC  test  na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  • c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:
  1. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
  2. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,
  • d)osoba  prodělala  laboratorně  potvrzené  onemocnění covid-19,  uplynula  u  ní  doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2  nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo
  • e)osoba na místě podstoupí vlastní preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro  sebetestování  nebo  povolený  Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • f)osoba  absolvovala v rámci  povinného  testování  zaměstnanců stanoveného  jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo  povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou a  byl  osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo
  • g)osoba  ve škole  nebo  školském  zařízení  absolvovala podle  jiného  mimořádného opatření  Ministerstva  zdravotnictví nejdéle  před  72  hodinami  test  na stanovení přítomnosti  antigenu  viru  SARS-CoV-2,  který  je  určen  pro sebetestování  nebo povolený  Ministerstvem  zdravotnictví  k  použití  laickou  osobou,  s  negativním výsledkem,  tato  skutečnost  se  dokládá čestným prohlášením,  resp.  čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Budeme se na vás těšit

TeamEDEN