maximální velikost hlavy: 460cc, 6-4 titanová, konstrukce,Shaft Aldila® VS PRoto 65
Grip Golf Pride® Tour Velvet®
Pouze pravoruká varianta