Hodina je zaměřena především na posílení všech svalových skupin.

Počátek hodiny je věnován rozehřátí celého těla pomocí jednoduché sestavy složené ze základních aerobikových kroků. Následuje dynamické protažení hlavních svalových skupin a zbytek hodiny je zaplněn statickým i dynamickým posilováním s vlastní vahou těla nebo s pomocí posilovacích pomůcek. Na konci cvičení je vždy prostor pro důkladné protažení všech posilovaných částí.

Tato hodina je vhodná pro všechny cvičenky – od začátečnic po pokročilé – které nechtějí přemýšlet nad složitými aerobikovými choreografiemi, ale chtějí si zformovat a posílit postavu.